Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Styrelsen i Nolato föreslår bolagsstämman att slopa utdelningen för år 2000

13:43 / 23 April 2001 Nolato Press release

Styrelsen i Nolato föreslår bolagsstämman att slopa utdelningen för år 2000 Nolato rapporterade den 20 mars om en svag resultatutveckling under årets första månader och de ekonomiska konsekvenserna av det kraftfulla omstruktureringsprogrammet. Mot bakgrund av detta, samt den osäkra och turbulenta situationen i USA och Europa för mobil telefoni, är framtidsutsikterna fortsatt svårbedömda. Styrelsen i Nolato AB har därför beslutat att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2000. Styrelsen i Nolato AB För ytterligare kommentarer kontakta Tomas Sjölin, koncernchef och VD 0431-442294 eller 0708-252646, Per-Ola Holmström, finans- och ekonomidirektör 0431-442293 eller 0705- 763340. Aktuell information om Nolato finns på www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/23/20010423BIT00960/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/23/20010423BIT00960/bit0002.pdf

Show as PDF