Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Kommuniké efter bolagsstämman för Nolato AB

17:24 / 2 May 2001 Nolato Press release

KOMMUNIKÉ EFTER BOLAGSSTÄMMAN FÖR NOLATO AB Den 2 maj hölls bolagsstämma för Nolato AB i Grevie med ca 200 anmälda aktieägare. Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2000. Vid dagens bolagsstämma lämnade Bo C E Ramfors styrelsen i Nolato efter 17 år som ordförande. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Roger Holtback till ny ordförande. Roger Holtback har varit ledamot i styrelsen sedan våren 2000. I övrigt omvaldes styrelseledamöterna Krister Jorlén, Henrik Jorlén, Gun Boström-Svensson, Claes Warnander, Carl-Gustav Gejde och Tomas Sjölin. Nyval skedde av Lennart Svantesson, VD och koncernchef i Scribona AB. Grevie 2 maj 2001 Nolato AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Tomas Sjölin, VD och koncernchef, telefon 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, ekonomi- och finansdirektör, telefon 0431-442293 eller 0705-763340 Ytterligare information om Nolato finns på www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT01390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT01390/bit0001.pdf

Show as PDF