Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato AB (publ) halvårsrapport sex månader januari - juni 2001

13:58 / 9 August 2001 Nolato Press release

Nolato AB (publ) halvårsrapport sex månader januari - juni 2001 Resultattrenden inom affärsområde Mobile Communication klart förbättrad under kvartal 2 Region Europa inom Mobile Communication förbättrade resultatet med 52 Mkr under andra kvartalet jämfört med första kvartalet och visade positivt resultat. Fortsatta förluster i USA-verksamheten. Omsättningen minskade med 25 procent till 1.234 Mkr (1.648); Mobile Communication minskade med 487 Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till - 102 Mkr (155) exkl. jämförelsestörande poster respektive - 192 Mkr (180) inkl. jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet uppgick till - 74 Mkr (168) exkl. jämförelsestörande poster. Fortsatt starkt kassaflöde, efter investeringar 75 mkr (-192). Resultatet per aktie minskade till - 4:90 kr (5:75) exkl. jämförelsestörande poster, respektive till - 8:75 kr (6:65) inkl. jämförelsestörande poster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/09/20010809BIT00470/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/09/20010809BIT00470/bit0001.pdf Hela Rapporten

Show as PDF