Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Information efter bolagsstämma i Nolato AB (publ)

16:41 / 9 April 2002 Nolato Press release

Kommuniké efter ordinarie bolagsstämma i Nolato AB (publ) Ordinarie bolagsstämma har i dag hållits i Nolato AB i närvaro av 200 anmälda aktieägare. Till ordförande vid stämman valdes styrelsens ordförande Roger Holtback. Till styrelseledamöter omvaldes Roger Holtback, Krister Jorlén, Henrik Jorlén, Gun Boström-Svensson, Claes Warnander, Carl-Gustav Gejde, Lennart Svantesson och Tomas Sjölin. Till nomineringskommitté omvaldes Roger Holtback, Krister Jorlén och Gun Boström-Svensson. Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för 2001. Styrelsearvodet beslöts att uppgå till totalt 600.000 kr, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Efter ordinarie bolagsstämma inleddes extra bolagsstämma med anledning av förslag till nyemission. Information om denna stämma publiceras efter att den extra stämman har avslutats. Koncernchefens, Tomas Sjölin, presentationsmaterial vid stämman, finns att tillgå på Nolatos hemsida www.nolato.se För vidare information kontakta: Tomas Sjölin, VD, tel 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, finansdirektör, tel 0431-442293 eller 0705-763340 Information om Nolato finns på www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/09/20020409BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/09/20020409BIT00820/wkr0002.pdf

Show as PDF