Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato redovisar kraftigt förbättrat resultat

13:21 / 23 April 2002 Nolato Press release

Nolato redovisar kraftigt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. Nolato AB (publ) delårsrapport januari - mars 2002. · Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 2 Mkr jämfört med en förlust om 65 Mkr under samma period förra året, respektive 33 Mkr (-155) inkl engångsposter. · Positiva engångsposter, bestående av en reavinst, uppgick till 31 Mkr. · Koncernens omsättning uppgick till 438 Mkr (643). · Rörelseresultatet ökade till 16 Mkr (-51) exkl. engångsposter. · Fortsatt positivt kassaflöde efter investeringar under första kvartalet, 77 Mkr (-3). · Nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 263 Mkr genomförs 17 april till 8 maj. Den kompletta delårsrapporten finns att tillgå som pdf-fil på www.nolato.se Nolato är en börsnoterad, högteknologisk systemleverantör av polymera produkter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, hushåll, fordon, medicinteknik och övrig industri. För ytterligare information, kontakta Tomas Sjölin, vd och koncernchef, telefon 0431-442294 eller 0708-252646 Per-Ola Holmström, finansdirektör, telefon 0431-442293 eller 0705-763340 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00760/wkr0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF