Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato stärker positionen genom sammanslagning av två skånska bolag

10:59 / 2 May 2002 Nolato Press release

Nolato stärker positionen genom sammanslagning av två skånska bolag Den första maj gick de två nordvästskånska bolagen Nolato Polymer i Torekov och Nolato Termoform i Ängelholm ihop och bildade ett gemensamt bolag med namnet Nolato Polymer. Genom sammanslagningen skapas en starkare enhet, med gedigen kompetens och stora resurser. Båda bolagen arbetar med utveckling och tillverkning av produkter i polymera material och har även ett antal gemensamma kunder. Den främsta skillnaden mellan bolagen är att verksamheten i det nuvarande Nolato Polymer bygger på mjuka material som gummi och tpe, medan Nolato Termoform arbetar med plastmaterial. Tillsammans kommer de alltså att verka inom hela det polymera området. Det sammanslagna bolaget kommer att behålla dagens produktionsenheter i Torekov och Ängelholm. Inga uppsägningar är aktuella i samband med sammanslagningen. - Genom sammanslagningen samlar vi resurserna och får en ännu starkare position gentemot våra kunder, kommenterar Henrik Jorlén, som är chef för affärsområde Industrial Components inom Nolato. Vi räknar också med att samordningen ska förbättra lönsamheten och skapa en god plattform för vidare utveckling av verksamheten. Det nya bolaget beräknas omsätta 150 Mkr. Till vd har utsetts Johan Arvidsson, som även idag är vd i Nolato Polymer. Christer Landgren, som var vd i Nolato Termoform, har tillträtt befattningen som Global Account Manager på affärsområdesnivå med ansvar för Nolatos kontakter med Electrolux. Bolagen ingår i Nolato, som är en börsnoterad, högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, hushåll, fordon, övrig industri och medicinteknik. För ytterligare information kontakta: Tomas Sjölin, vd och koncernchef Nolato, tel 0431-442294 eller 0708- 252646 Henrik Jorlén, chef affärsområde Industrial Components, tel 0431-442292 eller 0705-428151 Aktuell information om Nolato finns alltid på www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/02/20020502BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/02/20020502BIT00270/wkr0002.pdf

Show as PDF