Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Q3-rapport: Fortsatt stark omsättnings- och resultatutveckling

14:15 / 28 October 2003 Nolato Press release

Nolato delårsrapport Q3 2003 Fortsatt stark omsättnings- och resultatutveckling * Koncernens omsättning ökade med 47 procent och uppgick till 1978 Mkr (1348) * Rörelseresultatet ökade till 111 Mkr (14) exklusive engångsposter respektive 56 Mkr (14) inklusive engångsposter * Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 71 Mkr (-18) exklusive engångsposter respektive 16 Mkr (13) inklusive engångsposter * Nolato Telecom ökade omsättningen med 93 procent och förbättrade kraftigt sitt rörelseresultat till 78 Mkr (-25) * Starkt kassaflöde efter investeringar, 94 Mkr (-65) * Resultat efter skatt uppgick till 43 Mkr (-9) exklusive engångsposter respektive -12 Mkr (32) inklusive engångsposter * Resultat per aktie uppgick till 1,65 kr (- 0,40 kr) exklusive engångsposter respektive -0,45 kr (1,35 kr) inklusive engångsposter * Tidigare aviserade engångsposter om -55 Mkr avseende kostnader för att omstrukturera verksamheten i Ungern belastar resultatet för Q3 Den fullständiga rapporten finns att tillgå på http://www.nolato.se För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, vd och koncernchef, tel 0431-442294 eller 0708-551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, tel 0431-442293 eller 0705-763340 www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01000/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF