Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Fortsatt kraftig resultatförbättring för Nolato

13:58 / 26 October 2004 Nolato Press release

Fortsatt kraftig resultatförbättring för Nolato Nolato fortsätter sin kraftiga resultatförbättring och redovisar i dagens delårsrapport ett niomånadersresultat efter finansnetto på 131 Mkr, vilket ska jämföras med 16 Mkr för samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent, jämfört med 2,8 procent. Resultatet per aktie ökade till 3,55 kr jämfört med -0,45 kr nio månader föregående år. - Resultatet har ökat kraftigt inom såväl Nolato Telecom som Nolato Medical, kommenterar Georg Brunstam, VD och koncernchef i Nolato. För Nolato Industrial ligger resultatet på ungefär samma nivå som samma period förra året. - Vi upplever att marknaden för mobiltelefoner har varit fortsatt stabil under kvartalet, med bra volymer. Nolato Telecom har också erhållit nya, betydande systemprojekt från huvudkunderna, för leverans under nästa år. Även efterfrågan på nätverksprodukter till telekom har utvecklats positivt, konstaterar Georg Brunstam. Nolato Telecoms verksamhet i Kina fortsätter att utvecklas väl och har ökat omsättningen kraftigt, med stabil lönsamhet. Antalet anställda vid slutet av tredje kvartalet var ca 1.400, vilket är mer än dubbelt så många som vid årsskiftet. Utbyggnad av kapaciteten fortsätter enligt plan. Nolato Industrial har haft stabila volymer under året. Särskilt leveranserna till kunder inom fordonsindustrin har haft en positiv utveckling. - Nolato har en konkurrenskraftig marknadsposition, med mycket kostnadseffektiva enheter i Sverige och befintliga produktionsenheter i lågkostnadsländer, påpekar Georg Brunstam. Nolato Medical har haft en positiv tillväxt i kundprojekten och har starkt ökat både omsättning och resultat. Den förvärvade verksamheten, med Astra Tech som huvudkund, konsoliderades fr.o.m. 1 juli. Exklusive förvärvet var tillväxten 27 procent, jämfört med samma period föregående år. ---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340 Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och system till kunder inom mobiltelefoner och övrig telekom, fordon, medicinteknik och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Ungern och Kina. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/26/20041026BIT21000/wkr0019.pdf Pressmeddelandet som pdf-fil

Show as PDF