Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato 2003: Högre kapacitetsutnyttjande och stark omsättnings- och resultatutveckling

14:29 / 4 February 2004 Nolato Press release

Nolato 2003: Högre kapacitetsutnyttjande och stark omsättnings- och resultatutveckling Nolato bokslutskommuniké 2003 - Nettoomsättningen ökade med 33 procent och uppgick till 2.671 Mkr (2.011) - Resultat efter skatt uppgick till -35 Mkr (60) inklusive engångsposter respektive 58 Mkr (17) exklusive engångsposter - Resultat per aktie uppgick till -1,35 kr (2,45) inklusive engångsposter respektive 2,20 kr (0,70) exklusive engångsposter - Rörelseresultatet ökade till 57 Mkr (42) inklusive engångsposter respektive 150 Mkr (42) exklusive engångsposter - Resultat efter finansnetto uppgick till 6 Mkr (36) inklusive engångsposter respektive 99 Mkr (5) exklusive engångsposter - Starkt kassaflöde efter investeringar, 228 Mkr (-68) - Goodwillnedskrivning på 38 Mkr i Q4 avseende Ungern - Nolato Telecom ökade omsättningen med 62 procent och förbättrade kraftigt sitt rörelseresultat till 109 Mkr (-5) - Styrelsen föreslår en utdelning på 0,80 kr (0,50) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/04/20040204BIT20430/wkr0006.pdf Hela rapporten i pdf-format

Show as PDF