Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato fördubblar resultatet

13:28 / 28 April 2004 Nolato Press release

Nolato fördubblar resultatet I dagens delårsrapport för första kvartalet 2004 redovisar Nolato en fortsatt stark utveckling. Resultatet efter finansnetto fördubblades, jämfört med samma period föregående år. - Alla våra resultatenheter visar förbättrat resultat, kommenterar Georg Brunstam, kon-cernchef i Nolato. Den för Nolato Telecom så viktiga marknaden för mobiltelefoner har varit stark under kvartalet och vi har erhållit nya projekt från våra huvudkunder. Även marknaden för infrastruktur har haft en positiv utveckling under kvartalet. Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 593 Mkr (638). Resultat efter finansnetto uppgick till 36 Mkr (18) och resultat per aktie uppgick till 0,85 kr (0,40). Kassaflödet har varit fortsatt starkt och uppgick till 70 Mkr (12). - Omsättningen har påverkats negativt av att andelen telekomprodukter med högt värde av inköpta komponenter har minskat, något som vi tidigare har aviserat, konstaterar Georg Brunstam. Inom Nolato Industrial har de svenska verksamheterna ökat marginalerna genom gynn-sam produktmix och löpande kostnadsrationaliseringar. I Ungern har de kostnadsbespa-ringar som beslöts under 2003 haft fullt genomslag, men på grund av låga volymer har verksamheten där haft fortsatt negativt resultat. Erhållna nya kundprojekt beräknas dock leda till ökade volymer under senare delen av 2004. Inom Nolato Medical har volymerna ökat under kvartalet och tillväxten i kundprojekt som lanserades föregående år har varit positiv. ------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, koncernchef och vd, telefon 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, telefon 0705 763340 www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT20520/wkr0006.pdf

Show as PDF