Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato fördubblade resultatet

13:31 / 11 August 2004 Nolato Press release

Nolato fördubblade resultatet Nolato fortsätter att utvecklas starkt och redovisar i dagens rapport för första halvåret 2004 en fördubbling av resultatet efter finansnetto, jämfört med samma period föregående år. - Samtliga resultatenheter utvecklades väl och förbättrade sina resultat, kommenterar Nolatos koncernchef Georg Brunstam. Inom telekom, som svarar för över hälften av koncernens omsättning, är efterfrågan fortsatt bra inom såväl mobiltelefoner som infrastrukturprodukter och Nolatos globala position har stärkts med nya projekt i produktion till våra huvudkunder. Koncernens omsättning under första halvåret uppgick till 1.204 Mkr (1.297). Resultatet efter finansnetto uppgick till 85 Mkr (42) och resultatet per aktie uppgick till 2,15 kr (0,95). Kassaflödet var fortsatt starkt och uppgick till 85 Mkr (54). I Kina, där Nolato startade så sent som 2001, har Nolato Telecom fortsatt att utvecklas väl och med stabil lönsamhet mer än fördubblat omsättningen till kunder inom mobiltelefonsektorn. Antalet anställda i Kina var vid halvårsskiftet drygt 1.100 personer. Även leveranserna av infrastrukturprodukter för telekom från den svenska enheten i Kristianstad har utvecklats väl under perioden. Inom Nolato Industrial har verksamheten i Sverige successivt förbättrats, tack vare gynnsam produktmix och löpande kost-nadsrationaliseringar. Ett flertal nya kundprojekt för viktiga kunder har erhållits under perioden. I Ungern har de genomförda kostnadsbesparingarna fått fullt utslag. Volymerna är emellertid fortsatt låga och resultatnivån otillfredsställande. - Nolato har dock en mycket stark position inom industrisektorn, med en mycket kostnadseffektiv verksamhet i Sverige och befintliga produktionsenheter i lågkostnadsländer, konstaterar Georg Brunstam. Även inom Nolato Medical har volymerna fortsatt att öka och tillväxten i kundprojekt har varit positiv. Den första juli förvärvades en verksamhet med Astra Tech som huvudkund. Den förvärvade verksamheten bedöms bidra positivt till resultatet under andra halvåret. ------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, vd och koncernchef, 0431-442294 eller 0708-551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, tel 0431-442293 eller 0705-763340 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040811BIT21080/wkr0001.pdf Pressmeddelandet som pdf-fil

Show as PDF