Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato delårsrapport nio månader 2005

13:29 / 27 October 2005 Nolato Press release

Januari - september 2005: - Koncernens omsättning uppgick till 1.643 Mkr (1.744) - Rörelseresultatet uppgick till 151 Mkr (148) - Resultat efter finansnetto ökade till 141 Mkr (135) - Resultat efter skatt ökade med 12 procent till 110 Mkr (98) - Resultat per aktie ökade till 4,18 kr (3,70 kr) - Kassaflödet efter investeringar uppgick till 96 Mkr (180) - Fortsatt satsning i Asien genom utbyggnad i Malaysia - Resultat efter finansnetto för 2005 bedöms överstiga föregående år

Den fullständiga rapporten kan läsas på www.nolato.se eller via länk nedtill.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF