Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Lägre skattekostnad för Nolato i fjärde kvartalet

16:00 / 14 December 2005 Nolato Press release

Ett myndighetsbeslut gällande ett dotterbolag i Nolatokoncernen medger lägre skattekostnad än tidigare beräknat.

Beslutet innebär att cirka 15 Mkr av Nolatokoncernens skatteskuld kommer att återföras och att skattekostnaden minskar med detta belopp under fjärde kvartalet.

Detta ger en positiv ­effekt på vinst per aktie med 57 öre fjärde kvartalet 2005.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF