Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato årsredovisning 2004 publicerad

12:03 / 24 March 2005 Nolato Press release

Nolato årsredovisning för 2004 är nu publicerad. Den kan laddas ner som pdf-fil via länk nedan eller från www.nolato.se. Önskar du ett tryckt exemplar är du välkommen att beställa detta på www.nolato.se.

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och system till kunder inom mobiltelefoner och övrig telekom, fordon, medicinteknik och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Ungern och Kina. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40.

Show as PDF