Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato delårsrapport: Starka marginaler, fortsatt starkt kassaflöde

12:30 / 27 April 2005 Nolato Press release

Koncernens omsättning uppgick till 543 Mkr (593) Rörelseresultatet var oförändrat och uppgick till 40 Mkr (40) Resultat efter finansnetto uppgick till 36 Mkr (37) Resultat efter skatt uppgick till 27 Mkr (24) Resultat per aktie ökade till 1,05 kr (0,90 kr) Kassaflödet efter investeringar uppgick till 54 Mkr (70)

Den fullständiga rapporten finns att tillgå via länk nedan eller på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Ungern och Kina. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40.

Show as PDF