Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato etablerar kontor i Tokyo

13:28 / 28 April 2005 Nolato Press release

Nolato Telecom, som ingår i den börsnoterade Nolatokoncernen och främst är inriktat på kunder inom mobiltelefonsektorn, etablerar ett försäljnings- och teknikkontor i Tokyo, Japan.

– Det nya kontoret ger oss ytterligare närvaro på den viktiga asiatiska marknaden. Genom etableringen har vi bättre möjligheter att stödja befintliga kunders utvecklingsenheter i Japan, men även bearbeta för oss nya japanska kunder inom telekom, kommenterar Tommy Johansson, chef för Nolato Telecom.

Nolato Telecom utvecklar och tillverkar systemprodukter i polymera material för mobiltelefoner, t.ex. höljen, och har flera av de största tillverkarna av mobiltelefoner som sina kunder.

– Tokyokontoret kommer att arbeta mycket nära vårt asiatiska utvecklings- och produktionscentrum i Beijing, Kina, påpekar Tommy Johansson. Först på plats i Tokyo blir en marknadschef, med mycket lång erfarenhet av såväl den globala som den japanska telekomindustrin. På plats kommer även att finnas ett antal ingenjörer, teknikresurserna kommer också att förstärkas genom samarbete med övriga delar av Nolato Telecom.


För ytterligare information kontakta: Tommy Johansson, chef Nolato Telecom, 0708 813946 Georg Brunstam, koncernchef Nolato, 0708 551251

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Ungern och Kina. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40.

Show as PDF