Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato redovisar starka marginaler och fortsatt starkt kassaflöde

12:37 / 27 April 2005 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för första kvartalet 2005 ett resultat efter finansnetto på 36 Mkr (37).

• Resultatet efter skatt ökade till 27 Mkr (24). • Omsättningen uppgick till 543 Mkr (593). • Resultat per aktie ökade till 1,05 kr (0,90). • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 54 Mkr (70).

– Nolato har haft ett stabilt kvartal, med förbättrade marginaler inom både Nolato Telecom och ­Nolato Medical samt oförändrade marginaler inom Nolato Industrial, konstaterar Georg Brunstam, VD och koncernchef i Nolato. Resultatet per aktie ökade och kassaflödet var fortsatt starkt.

Volymutvecklingen inom Nolato Telecom har varit positiv, men eftersom den genomsnittliga pris- och kostnads­nivån varit lägre per levererad enhet, har det omsättningsmässigt motverkat volymökningen.

Nolato Medical ökade omsättningen under första kvartalet med 30%. Rörelsemarginalen var mycket hög under kvartalet och uppgick till 20,5% (16,7), framför allt tack vare gynnsam produktmix och bra volymer.

Nolato Industrials omsättning och rörelsemarginal var i princip oförändrad. Volymerna har varit stabila för flertalet kunder. Fordonsindustrin har uppvisat en positiv utveckling, medan volymerna till kunder inom household har minskat. En översyn av lönsamheten per segment/kundprojekt har medfört att Nolato i Ungern har upphört med befintliga produkter inom household samt merparten av produktionen inom konsumentelektronik. Verksamheten inriktas därmed mot fordon, hygien och utvalda allmänna industrisegment.

Den fullständiga rapporten finns på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Ungern och Kina. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40.

Show as PDF