Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Christer Wahlquist ny affärsområdeschef i Nolato

13:55 / 20 July 2005 Nolato Press release

Nolato Medical, som är ett affärsområde inom den börsnoterade Nolatokoncernen, har expanderat kraftigt den ­senaste tiden och står nu inför ytterligare internationell expansion. Som ett led i denna expansion har Christer Wahlquist utsetts till ny affärsområdeschef från den 1 oktober.

Christer Wahlquist började på Nolato 1996 och har de senaste fem åren varit marknadschef i Nolato Medical. Christer är 34 år gammal, civilingenjör och MBA. Han efterträder Peter Krikström, som därmed kan koncentera sig på befattningen som VD i Nolato Medevo AB, efter att i några år även haft rollen som affärsområdeschef.

Peter Krikström och Christer Wahlquist ingår även i Nolatokoncernens verkställande ledning.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251

Nolato Medical är ledande utvecklings- och produktionspartner till kunder inom medicinteknik och läkemedel. Bland kunderna finns Astra Tech, AstraZeneca, Coloplast, Hemocue, Novo Nordisk, Pfizer, Pharmacia Diagnostics och S:t Jude Medical. Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.nolato.se

Show as PDF