Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato varslar 65 personer i Kristianstad – fortsatta satsningar i Asien

14:30 / 25 August 2005 Nolato Press release

Nolato Alpha i Kristianstad, som ingår i Nolatokoncernen och är systemleverantör till kunder inom telekom, varslar 65 anställda om uppsägning.

– Bakgrunden till varslet är våra kunders fortsatta omflyttning av produktion från Västeuropa till länder med lägre kostnadsnivå, kommenterar Georg Brunstam, koncernchef i Nolato.

– Våra kunder har allt större del av sin egen verksamhet i Asien, vilket gör att efterfrågan på produktion i Västeuropa har minskat. Vi måste därför anpassa våra resurser i Kristianstad till en lägre produktionsvolym.

– Marknaden för mobiltelefoner utvecklas positivt, konstaterar Georg Brunstam. För att möta kundernas efterfrågan fortsätter vi våra satsningar i Asien genom att, som tidigare meddelats, bygga ut våra resurser i Kina och etablera en ny tillverkningsenhet i Malaysia.

Neddragningarna i Kristianstad bedöms inte medföra några engångsposter i Nolatokoncernen. Efter genomförda åtgärder kommer Nolato Alpha att ha omkring 125 anställda.


------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, koncernchef Nolato, 0708 551251 Tommy Johansson, affärsområdeschef Nolato Telecom, 0708 813946

Nolato Telecom är en världsledande, global utvecklare och tillverkare av polymera systemprodukter, t.ex. kompletta mekanikmoduler, huvudsakligen till kunder inom mobiltelefoni. Nolatokoncernen är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF