Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato redovisar omsättningstillväxt och fortsatt stabilt resultat

13:30 / 25 October 2006 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens rapport för nio månader 2006 en ökning av omsättningen med 28 procent jämfört med samma period föregående år.

• Omsättningen ökade till 2.099 Mkr (1.643) • Resultat efter finansnetto ökade till 150 Mkr (141) • Resultat per aktie ökade med 12 procent till 4,68 kr (4,18)

– Nolatos omsättningstillväxt har fortsatt, samtidigt som resultatutvecklingen är stabil, konstaterar Georg Brunstam, som är VD och koncernchef i Nolato.

Både Nolato Telecom och Nolato Medical ökade sin omsättning kraftigt jämfört med samma period föregående år samtidigt som Nolato Industrials omsättning låg på en stabil nivå.

– Marknadstillväxten för mobiltelefoner har varit fortsatt god, vilket tillsammans med ett högre värde per levererad enhet inom Nolato Telecom och ökade volymer inom ­Nolato Medical har påverkat omsättningen positivt, kommenterar Georg Brunstam.

Den 23 oktober tecknades, i linje med Nolato Medicals fastställda expansionsstrategi, avtal om förvärv av det svenska företaget Medical Rubber, som är en av Europas ledande tillverkare av medicintekniska precisionskomponenter i mjuka polymera material.

– Bolaget, som omsätter omkring 100 Mkr, kompletterar Nolato Medicals nuvarande resurser mycket väl och skapar ytterligare bredd på vårt kunderbjudande, framhåller Georg Brunstam.

Till följd av mobiltelefontillverkaren BenQ:s befarade insolvens i den tyska verksamheten bedöms engångskostnader i storleksordningen 100 – 125 Mkr att belasta Nolato under fjärde kvartalet 2006.

Den kompletta rapporten finns på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX nordiska lista i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik.

Show as PDF