Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato delårsrapport q1: Ökad omsättning och förbättrat resultat

13:05 / 27 April 2006 Nolato Press release

• Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) • Stark tillväxt inom Nolato Medical och Nolato Telecom • Rörelseresultatet ökade till 51 Mkr (40) • Resultat efter finansnetto ökade med 31 % till 47 Mkr (36) • Resultat efter skatt ökade till 37 Mkr (27) • Resultat per aktie ökade med 34 % till 1,41 kr (1,05 kr) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 48 Mkr (54)


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF