Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato Q1: Ökad omsättning och resultatförbättring med 31 procent

13:05 / 27 April 2006 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens delårsrapport för första kvartalet 2006 ökad omsättning och förbättrat resultat.

• Resultatet efter finansnetto ökade med 31 procent till 47 Mkr (36) • Rörelseresultatet ökade med 28 procent till 51 Mkr (40) • Omsättningen ökade med 9 procent till 594 Mkr (543) • Resultatet per aktie ökade med 34 procent till 1,41 kr (1,05)

– Tillväxten har varit stark inom både Nolato Telecom och Nolato Medical, kommenterar Georg Brunstam, vd och koncernchef i Nolato. Resultatet har ökat i alla resultat­enheter.

Nolato Telecoms omsättning ökade med 13 procent jämfört med samma period förra året. Volymerna för produkter till mobiltelefoner har ökat, liksom värdet per levererad enhet.

– Det högre värdet beror på större andel komplexa mobiltelefoner, med fler plastkomponenter, högre krav på ytfinish som lackering, metallisering etc, samt fler monterade inköpta komponenter, konstaterar Georg Brunstam.

Inom Nolato Telecom har betydande kundprojekt startat upp under kvartalet. Utbyggnaden av kapaciteten i Kina har fortsatt enligt plan, liksom etableringen av en tillverkningsenhet i Kuala Lumpur.

Nolato Medical fortsätter sin starka tillväxt, omsättningen under första kvartalet ökade med 41 procent jämfört med första kvartalet föregående år.

– Ökningen beror till största delen på ökande volymer från projektet med övertag av produktion från Novo Nordisk, kommenterar Georg Brunstam. Samtidigt har Nolato Medicals Europasatsning, som inleddes under 2005, varit framgångsrik och lett till nya projekt för produktion i Ungern.

Nolato Industrials leveranser till fordonssektorn och allmän industri ökade under kvartalet, medan leveranserna till konsumentelektronik- och vitvaruindustrin har minskat.

– Satsningarna på fordonsindustrin börjar, tillsammans med sänkta kostnader, stark produktivitetsutveckling och förbättrad kundmix, ge positiv effekt på resultat och rörelsemarginal, kommenterar Georg Brunstam.

Den kompletta delårsrapporten finns att läsa på www.nolato.se

Torekov 27 april 2006 Georg Brunstam Vd och koncernchef


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF