Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato varslar 45 personer i Kristianstad - Expansionen i Asien fortsätter

14:00 / 15 August 2006 Nolato Press release

Kristianstadsföretaget Nolato Alpha, som ingår i Nolatokoncernen och är system­leverantör till kunder inom telekom, varslar 45 anställda om uppsägning.

– Bakgrunden är våra mobiltelefonkunders fortsatta omflyttning av produktion från Västeuropa till Asien, kommenterar Nolatos koncernchef Georg Brunstam. Varslet är därför en anpassning till de sjunkande volymerna inom denna del av verksamheten i Kristianstad.

Nolato Telecoms globala centrum för teknikutveckling och projektledning, som också finns i Kristianstad, berörs dock inte av varslet.

– Den kunddrivna expansionen för Nolato Telecom i Asien fortsätter, konstaterar Georg Brunstam. Vår kapacitet i Kina har byggts ut ytterligare och vi har även startat produktion i Malaysia för att tillgodose kundernas behov inom mobiltelefonsektorn.

Neddragningarna i Kristianstad bedöms inte medföra några engångskostnader i ­Nolatokoncernen. Efter genomförda åtgärder kommer Nolato Alpha att ha omkring 60 anställda, exklusive personal inom affärsområde Nolato Telecom.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340 Jonas Persson, affärsområdeschef, Nolato Telecom, 044 186525 eller 0703 452036

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF