Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato bokslutskommuniké: Starkt kassaflöde – kraftig tillväxt för Nolato Medical

13:59 / 31 January 2007 Nolato Press release

I dagens bokslutskommuniké för 2006 rapporterar Nolato en ökning av omsättningen med 20 procent jämfört med föregående år. EBITA, exklusive engångsposter, uppgick till 209 miljoner kronor (221).

• Omsättningen ökade till 2.702 Mkr (2.256) • EBITA exklusive engångsposter uppgick till 209 Mkr (221) • Engångskostnader uppgick till 130 Mkr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till 69 Mkr (208) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 142 Mkr (158) exkl. förvärv

– Nolato Telecoms omsättning ökade med 33 procent och resultatet exkl. engångskostnader var 124 Mkr (137). Tyvärr förstördes det starka resultatet av en engångskostnad på 125 Mkr för vår tyska kund BenQ:s befarade konkurs, kommenterar Georg Brunstam, som är vd och koncernchef i Nolato.

Nolato Medical fortsatte sin kraftiga tillväxt även under 2006 och ökade omsättningen med 33 procent. Den organiska tillväxten var 23 procent. Förvärvet av Medical Rubber, som gjordes 1 november, har utvecklats enligt plan och bolaget har bidragit positivt till koncernens vinst per aktie redan från övertagandet.

– Förvärvet ligger helt i linje med våra strategiska planer och har stärkt Nolato Medicals position som ledande tillverkare av systemkomponenter inom medicinteknik, konstaterar Georg Brunstam.

Nolato Industrial ökade såväl omsättning som resultat.

– Vi har effektiviserat och investerat såväl i de svenska som de ungerska verksamheterna och våra satsningar på fordonsindustrin har gett bra resultat, kommenterar Georg Brunstam.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning med 2,40 kr per aktie.

För första kvartalet 2007 bedömer Nolato, med anledning av Nolato Telecoms normala säsongsvariation, tillfälligt låga volymer i ett större pågående kundprojekt samt BenQ: s volymbortfall, att ­Nolato Telecoms omsättning kommer att minska med 20–25 procent jämfört med fjärde kvartalet 2oo6. Nolato Medical bedöms fortsätta sin positiva omsättnings­utveckling under första kvartalet 2007, medan Nolato Industrials omsättning bedöms vara stabil.

Den kompletta bokslutskommunikén finns på www.nolato.se

Torekov 31 januari 2007 Nolato AB (publ) Styrelsen


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina, Malaysia och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX nordiska lista i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik.

Show as PDF