Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Starkt tredje kvartal för Nolatokoncernen

13:30 / 24 October 2007 Nolato Press release

Nolato redovisar i dagens rapport för nio månader 2007 ett starkt tredje kvartal, med stark marginal för Nolato Telecom och fortsatt hög tillväxt för Nolato Medical.

Koncernens omsättning under kvartalet uppgick till 624 mkr (638), EBITA ökade till 56 mkr (51), resultat efter skatt ökade till 36 mkr (35) och resultat per aktie ökade till 1,37 kr (1,33).

– Volymutvecklingen inom Nolato Telecom har varit positiv, kommenterar Georg Brunstam, som är vd och koncernchef i Nolato. Marginalen ökade till 10,0 procent (8,5).

– Nolato Telecom har breddat sin kundbas genom att ha valts som leverantör till det kanadensiska företaget RIM, som bland annat utvecklar och tillverkar BlackBerry.

För Nolato Medical fortsatte den höga tillväxten och omsättningen ökade med 162 procent jämfört med samma period föregående år, varav 35 procent organiskt.

– Nolato Medicals volymer har varit mycket goda under kvartalet, säger Georg Brunstam, som också konstaterar att de båda förvärven, Medical Rubber och Cerbo, har utvecklats positivt och i enlighet med förväntningarna.

Av det snabbväxande danska företaget Coloplast har Nolato Medical erhållit en ny, större outsourcingorder, som beräknas ha en årlig omsättning på 20–25 miljoner ­kronor när projektet har nått fulltakt mot slutet av 2008. Ordern omfattar produktion som kommer att ske i Nolato Medicals fabrik i Ungern.

Nolato Industrial ökade omsättningen med 14 procent jämfört med samma period föregående år, varav 10 procent organiskt. Volymerna har varit goda, framför allt till fordonsindustrin.

För koncernen redovisades en omsättning för årets första nio månader på 1.820 mkr (2.099) och ett EBITA på 142 mkr (164). Resultat efter skatt uppgick till 87 mkr (123) och resultat per aktie till 3,31 kr (4,68). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 156 mkr (96), exkl. förvärv och avyttringar.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Georg Brunstam, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0708 551251 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF