Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato årsredovisning 2006

13:22 / 22 March 2007 Nolato Press release

Nolatos årsredovisning för 2005 finns nu tillgänglig som pdf-fil – se länk. Årsredovisningen finns även på www.nolato.se, där även den tryckta versionen kan beställas.

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Estland, Japan, Kina, Malaysia, Norge, Polen, Tjeckien och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX nordiska lista i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik.

Show as PDF