Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Hans Porat ny vd och koncernchef i Nolato

07:59 / 24 July 2007 Nolato Press release

Till ny verkställande direktör och koncernchef i Nolato har styrelsen utsett Hans Porat, som sedan 2002 är vd i Gadelius, Japan.

Hans Porat är 52 år och civilingenjör. Före befattningen som vd i Gadelius var Hans ­Porat vice vd och ställföreträdande koncernchef i Trelleborgkoncernen, med övergrip­ande ansvar för verksamheten i tre av koncernens fyra affärsområden. Dessförinnan har han haft ledande poster i ABB och Fläkt, såväl i Sverige som internationellt.

– Med rekryteringen av Hans Porat får Nolato en koncernchef med lång er­farenhet av internationell företags­ledning, globala affärsprojekt och förvärv, kombinerat med en gedigen bransch­erfarenhet, kommenterar CG Sondén, som är ordförande i Nolatos styrelse. Hans Porat har med sin bakgrund de bästa förutsättningar att fortsätta utveckla Nolatokoncernen.

Hans Porat tillträder sin befattning senast den första februari 2008.

Nolato AB Styrelsen


----------- För ytterligare information kontakta: CG Sondén, styrelsens ordförande, telefon 0705 585015

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien och andra utvalda industrisegment. Koncernen har verksamhet i Sverige, Estland, Frankrike, Japan, Kina, Malaysia, Norge, Polen, Tjeckien och Ungern. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Mid Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF