Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Starkt tredje kvartal för Nolato

15:00 / 27 October 2008 Nolato Press release

Nolato redovisar ett starkt tredje kvartal, med såväl ökad omsättning som resultat. Omsättningen uppgick till 693 miljoner kronor (624) och rörelseresultatet EBITA till 64 miljoner kronor (56), vilket är en ökning med 11 respektive 14 procent jämfört med samma period föregående år.

– Vår goda utveckling har fortsatt under tredje kvartalet, kommenterar Hans Porat, som är vd och koncernchef i Nolato.

Nolato Medical ökade omsättningen med 24 procent till 156 mkr (126) och rörelseresultatet EBITA med 24 procent till 21 mkr (17). EBITA-marginalen uppgick till 13,5 procent (13,5).

– Volymerna har varit goda inom samtliga kundområden, konstaterar Hans Porat. Leveranserna från den ungerska enheten har ökat successivt under kvartalet och produktionen från den nyetablerade enheten i Kina kommer att vara igång under fjärde kvartalet.

För Nolato Telecom ökade omsättningen med 17 procent till 318 mkr (271) och rörelse­resultatet EBITA med 33 procent till 36 mkr (27). EBITA-marginalen ökade till 11,3 procent (10,0).

– Nolato Telecoms försäljning har till stor del utgjorts av produkter uppstartade 2008, vilka har haft en god utveckling, konstaterar Hans Porat. Under kvartalet har leveranser skett i planerad omfattning av produkter till den nya kunden RIM, som bland annat utvecklar och producerar BlackBerry.

Nolato Industrials omsättning uppgick till 219 mkr (233), rörelseresultatet EBITA till 16 mkr (17) och EBITA-marginalen till 7,3 procent (7,3).

– En minskad efterfrågan hos fordonsindustrin har lett till personal- och kostnadsreduceringar inom Nolato Industrial. Samtidigt har vi erhållit ett flertal nya, viktiga projekt bland annat inom fordons- och hygiensegmenten, framhåller Hans Porat.

Bokslutskommuniké för 2008 kommer att lämnas 29 januari 2009.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0705 517550 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, läkemedel, hygien och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Small Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF