Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato publicerar årsredovisningen för 2007

14:50 / 25 March 2008 Nolato Press release

Nolatos årsredovisning för 2007 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida, www.nolato.se. Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den och kan även beställas via hemsidan.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0705 517550 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, läkemedel, hygien och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i segmentet Small Cap, där aktien ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF