Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Fredrik Arp föreslås som ny ordförande i Nolato

15:30 / 29 January 2009 Nolato Press release

Nolatos nuvarande styrelseordförande Carl-Gustaf Sondén har avböjt omval vid årsstämman 2009. Valberedningen kommer att föreslå årsstämman att utse Fredrik Arp som ny styrelseordförande samt omval av övriga ledamöter.

Fredrik Arp är civilekonom och ek doktor h c vid Lunds Universitet. Han är styrelseord­förande i Hilding Anders AB och Senior Advisor – Nordic Region & Industrials för Candover. Tidigare har han varit VD och koncernchef i bland annat Volvo Car Corporation, Trelleborg AB och PLM AB.

Valberedningen i Nolato, som representerar drygt 70 procent av rösterna, är enig i sitt förslag.

Årsstämman äger rum den 27 april 2009 i Grevie.


----------- För ytterligare information kontakta: Henrik Jorlén, valberedningens ordförande, 0705-428151

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bl.a. telekom, medicinteknik, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har 4.500 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF