Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato koncentrerar telekomverksamheten till Asien

15:00 / 22 December 2009 Nolato Press release

Nolato avser att koncentrera sin telekomverksamhet till Asien och successivt avveckla Nolato Alphas produktion i Kristianstad under 2010. Detta berör cirka 60 anställda. Fackliga förhandlingar kommer att inledas.

- Volymerna inom vår svenska telekomverksamhet har successivt minskat det senaste decenniet, då kunderna valt att förlägga sin produktion i lågkostnadsländer framför allt i Asien, säger Hans Porat, vd och koncernchef i Nolato. Trenden fortsätter och vi agerar för att behålla och förstärka våra kundrelationer.

Som en följd av neddragningarna bedöms Nolato Telecoms rörelseresultat att belastas med cirka 20 MSEK under fjärde kvartalet 2009, varav cirka 6 MSEK är kassaflödespåverkande.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 4.500 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF