Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos delårsrapport

14:00 / 21 July 2009 Nolato Press release

Andra kvartalet 2009 i sammandrag - Omsättningen minskade med 20 procent till 557 MSEK (694) - Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 39 MSEK (61) - Resultat efter skatt 29 MSEK (46) - Resultat per aktie var 1,10 SEK (1,75) - Kassaflödet efter investeringar uppgick till 35 MSEK (19) - Tidigare aviserade kostnader för effektiviseringar med 15 MSEK samt utdelning från BenQ-konkursen med 35 MSEK ingår

Första halvåret 2009 i sammandrag - Omsättningen minskade med 16 procent till 1.163 MSEK (1.384) - Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 55 MSEK (120) - Resultat per aktie var 1,25 SEK (3,31)

Den kompletta rapporten bifogas respektive kan hämtas på www.nolato.se/ir


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 3.300 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF