Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Investerar- och mediamöte Nolatos bokslutskommuniké

13:45 / 27 January 2010 Nolato Press release

Nolatos bokslutskommuniké för 2009 offentliggörs måndagen den 1 februari kl 14:30.

Nolato inbjuder härmed media, analytiker och institutionella ägare till en presentation i samband med kommunikén tisdagen den 2 februari kl. 08:30 hos Citigate Stockholm, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm.

Nolato representeras av CEO Hans Porat och CFO Per-Ola Holmström. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Anmälan till media- och analytikerträffen görs till Nolato via e-post till eller per fax 0431-44 22 91 senast kl 16:00 måndagen den 1 februari.


-------- För ytterligare information kontakta: Elisabeth Larsson, tel 0431-442213

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 4.500 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF