Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato delår: Starkt kvartal för samtliga affärsområden

14:00 / 26 October 2010 Nolato Press release

Nolatos omsättning under tredje kvartalet 2010 ökade med 36 procent till 887 mkr (653), rörelseresultatet (EBITA) ökade till 67 mkr (48) och resultatet per aktie ökade till 1,78 kr (1,26). - Samtliga affärsområden har haft en stark utveckling, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Nolato Medicals omsättning ökade med 27 procent till 202 mkr (159). Rörelseresultatet uppgick till 25 mkr (20) och EBITA-marginalen till 12,4 procent (12,6). - Det förvärv i USA som Nolato Medical gjorde under kvartalet har konsoliderats och står för 37 mkr av affärsområdets omsättning, kommenterar Hans Porat. Förvärvet har utvecklats väl och i linje med våra förväntningar. Nolato Telecoms omsättning ökade med 44 procent till 444 mkr (309) och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 32 mkr (24). EBITA-marginalen var 7,2 procent (7,8). - Volymerna har fortsatt varit goda till flertalet kunder, vilket har inneburit högt kapacitetsutnyttjande, konstaterar Hans Porat. Samtidigt har en ökad andel inköpta komponenter påverkat marginalen negativt. Nolato Industrials omsättning ökade med 30 procent till 241 mkr (185) och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 21 mkr (9). EBITA-marginalen ökade till starka 8,7 procent (4,9). - Marginalen har ökat kraftigt tack vare högt kapacitetsutnyttjande, nya produkter och lägre kostnader, kommenterar Hans Porat. Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden uppgick till 199 mkr (120) och soliditeten till 48 procent (52). Kassaflödet efter investeringar, exklusive förvärv, uppgick till 75 mkr (60) för nio månader.


---------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Omsättningen den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,3 miljarder kronor och genomsnittligt antal anställda under 2010 är 7.616 personer. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se (http://www.nolato.se)

Show as PDF