Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Stark utveckling för Nolato

14:30 / 1 February 2010 Nolato Press release

I dagens bokslutskommuniké redovisar Nolato en omsättning för fjärde kvartalet 2009 på 786 mkr, vilket är en ökning med fem procent jämfört med samma kvartal 2008. Rörelseresultatet EBITA ökade med 12 procent till 63 mkr. EBITA-marginalen uppgick till 8,0%.

– Den starka utvecklingen är mycket tillfredsställande, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Alla affärsområden har utvecklats positivt.

Nolato Medical fortsatte sin goda utveckling även under fjärde kvartalet och volymerna var stabila för merparten av affärsområdets kundsegment.

Fortsatta satsningar inom projekt och teknik för att skapa optimala förutsättningar att driva omfattande och komplexa kundprojekt, har påverkat EBITA-marginalen, som uppgick till 12,4 procent (15,8).

Nolato Telecom ökade sin omsättning med 2 procent till 372 mkr (364) och EBITA-marginalen uppgick till 8,1 procent (8,8).

– Framgångsrika uppstarter av nya produkter under tredje kvartalet, tillsammans med stark efterfrågan från flera av affärsområdets kunder, har resulterat i hög produktionsvolym under fjärde kvartalet, konstaterar Hans Porat.

För Nolato Industrial har volymerna stabiliserats. Samtidigt har bolagen i affärsområdet ökat sina marknadsandelar, vilket tillsammans med uppstart av nya kundprodukter medförde att omsättningen under fjärde kvartalet ökade med 11 procent jämfört med samma period 2008.

För helåret 2009 uppgick koncernens omsättning till 2.602 mkr (2.824), vilket är en minskning med 8 procent jämfört med 2008. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 166 mkr (240). Kassaflödet var 139 mkr (296, exklusive avyttringar) och nettoskulden 40 mkr (95).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2009 med 3,00 kr per aktie. Årsstämma hålls den 28 april.

Komplett bokslutskommuniké finns på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 4.300 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF