Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Investerar- och mediamöte i samband med Nolatos bokslutskommuniké

15:54 / 26 January 2011 Nolato Press release

Nolatos bokslutskommuniké offentliggörs tisdagen den 1 februari kl 14:30. Nolato inbjuder härmed analytiker, institutionella ägare och media till en presentation i samband med delårsrapporten onsdagen den 2 februari kl. 08:30 på Regeringsgatan 65, plan IV, Stockholm. Nolato representeras av CEO Hans Porat och CFO Per-Ola Holmström.   Anmälan görs senast kl 16 tisdagen den 1 februari till Eija Lindberg Pääkkö, telefon 0431-442208 eller mail . Välkommen!


------------------------------ För mer information kontakta Eija Lindberg Pääköö 0431 442208

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Omsättningen den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3,3 miljarder kronor och genomsnittligt antal anställda under de nio första månaderna 2010 var 7.616 personer. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF