Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato publicerar årsredovisningen

11:21 / 24 March 2011 Nolato Press release

Nolatos årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida, www.nolato.se (www.nolato.se). Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den och kan även beställas via hemsidan.

--------------------------- Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Omsättningen 2010 uppgick till 3,4 miljarder kronor. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se (http://www.nolato.se)

Show as PDF