Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Svag efterfrågan på existerande produktportfölj för Nolato Telecom

08:29 / 23 March 2011 Nolato Press release

Till följd av en svag efterfrågan på existerande produktportfölj bedömer Nolato Telecom att affärsområdets omsättning under det första kvartalet kommer att uppgå till cirka 250 MSEK med ett svagt negativt rörelseresultat (EBITA).

- Efter det kinesiska nyåret har vi upplevt en låg försäljning av befintliga produkter till följd av svag efterfrågan i konsumentledet, vilket överraskat oss. Även om vi nu, som planerat, arbetar med uppstart av nya kundprojekt får nuvarande situation en betydande inverkan på Nolato Telecoms omsättning och resultat, säger Hans Porat, VD och koncernchef i Nolato. Vidare råder en generell osäkerhet på marknaden avseende tillgången på elektronikkomponenter framöver till följd av naturkatastroferna i Japan. Som kommunicerades i bokslutskommunikén hade Nolato Telecom en äldre produktmix vid årsskiftet. Efter en stark inledning på året med lageruppbyggnad inför det kinesiska nyåret i början av februari har efterfrågan på Nolatos Telecoms befintliga produktportfölj markant minskat. Nolato Telecom bedömer därmed att rörelseresultatet (EBITA) för första kvartalet 2011 kommer att vara svagt negativt (32) och att omsättningen uppgår till cirka 250 MSEK (320). Med anledning av ovanstående information bjuder Nolato in till en telefonkonferens idag kl. 09:30, där koncernchef Hans Porat och finansdirektör Per-Ola Holmström deltar. Telefonnummer för deltagande är 08-30 17 90 och möteskoden 389917. Fullständig kvartalsrapport för perioden januari - mars 2011 offentliggörs den 27 april.


-------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Omsättningen 2010 uppgick till 3,4 miljarder kronor och genomsnittligt antal anställda under 2010 var 7.563 personer. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF