Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Extraordinärt höga volymer inom Nolato Telecom

07:45 / 19 December 2014 Nolato Press release

Nolato Telecom kommer att redovisa extraordinärt höga volymer under det fjärde kvartalet. Affärsområdets omsättning bedöms uppgå till cirka 600 MSEK under kvartalet med ett rörelseresultat i storleksordningen 100 MSEK. Den positiva utvecklingen förklaras av att flera av kundernas telefon­modeller varit framgångsrika på konsumentmarknaden, samt av en fortsatt positiv utveckling för Nolatos verksamhet inom elektromagnetisk avskärmning (EMC).

- Nolato Telecom kommer att redovisa en ovanligt hög omsättning och ett mycket starkt rörelse­resultat under det fjärde kvartalet. När ett flertal av de modeller som vi levererar samtidigt blir framgångsrika för våra kunder får det en positiv effekt på vår finansiella utveckling. Vi bedömer dock att dessa höga volymer är tillfälliga och att volymerna under det första kvartalet 2015 återgår till en mer normal nivå, säger Nolatos koncernchef Hans Porat.

Nolato Telecoms rörelsemarginal bedöms hamna på drygt 15 procent under fjärde kvartalet.

- Hög flexibilitet och effektivitet tillsammans med långa serier samt en låg kassationsgrad gör att även rörelsemarginalen kommer vara extraordinär under kvartalet. En fortsatt positiv utveckling inom EMC-området bidrar också till den starka marginalen, säger Hans Porat.

Koncernens fullständiga resultat redovisas i bokslutskommunikén som offentliggörs den 5 februari.

---------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Telefonkonferens idag
Med anledning av ovanstående information anordnas en telefonkonferens idag klockan 10.00. Från Nolato deltar koncernchef Hans Porat och finansdirektör Per-Ola ­Holmström.
--> Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08301790 och koden 389917.

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2014 kl 7.45.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/