Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos bästa år hittills

14:30 / 4 February 2014 Nolato Press release

I dagens bokslutskommuniké redovisar Nolato en omsättningsökning med 17 procent till 4.522 mkr (3.874) för verksamhetsåret 2013. Rörelseresultatet (EBITA) steg med hela 41 procent till 427 mkr (303) och resultat per aktie ökade till 11,94 kr (7,68). Kassaflödet efter investeringar var starkt och uppgick till 362 mkr (317), exklusive förvärv och avyttring. Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kr (6,00), varav 4,00 (2,50) utgör en extra utdelning till följd av koncernens starka finansiella position.

- Vi har de senaste åren fokuserat på att skapa en balanserad koncernstruktur med tre affärsområden, vilket skett tillsammans med en kontinuerlig förstärkning av vår lönsamhet. Den strategiska inriktningen har bland annat medfört en rad lyckade förvärv inom Nolato Medical, vilket idag svarar för cirka 30 procent av koncernens omsättning, säger Nolatos koncernchef Hans Porat.

Nolatos affärsmodell bygger på ett nära, långvarigt och innovativt samarbete som skapar mervärde för såväl kunder som aktieägare. Arbetet har resulterat i att verksamhetsåret 2013 är det hittills bästa i Nolatos historia med en omsättning om drygt 4,5 miljarder och en rörelsemarginal (EBITA) om 9,4 procent.

- En god lönsamhet har varit och är högsta prioritet, vilket bland annat innebär en ständig strävan att genomföra förbättringar inom effektivitets- och produktivitetsområdet. Dessutom har vi lagt stora resurser på att utveckla, men även lära av varandra vad avser, koncernens kompetens inom projektledning och teknikutveckling för att vara kundens självklara val idag och framöver, säger Nolatos koncernchef Hans Porat.

Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 52 procent (44) och den finansiella nettotillgången till 122 mkr (-113).

- Tack vare de senaste årens starka kassaflöden har vi, trots genomförda förvärv, en mycket god finansiell ställning och därmed möjlighet till att finansiera nya förvärv med bibehållen utdelningsförmåga, säger Nolatos koncernchef Hans Porat.

Årsstämma hålls den 28 april kl 16.00 i Grevie. Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kr (6,00), varav 4,00 (2,50) utgör en extra utdelning till följd av koncernens starka finansiella position.

--------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550 Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. B-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, där Nolato är ett MidCap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2014 kl 14.30.

www.nolato.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/nolato/r/nolatos-basta-ar-hittills,c9531036

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9531036/206481.pdf

Show as PDF