Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Christer Wahlquist utsedd till ny VD och koncernchef i Nolato

14:30 / 28 October 2015 Nolato Press release

Hans Porat kommer, på egen begäran, att sluta som vd och koncernchef i Nolato i samband med att bokslutskommunikén för 2015 offentliggörs den 4 februari 2016. Till ny vd och koncernchef har styrelsen utsett Christer Wahlquist, som sedan 2005 är chef för affärsområde Nolato Medical.

- Christer Wahlquist är, med sin breda affärserfarenhet och gedigna kunskap om Nolato, rätt person att fortsätta de senaste årens mycket framgångsrika utveckling av Nolato, kommenterar styrelsens ordförande Fredrik Arp.

Christer Wahlquist, 44 år och bergsingenjör med en kompletterande MBA, har betydande internationell erfarenhet av såväl marknad och produktion, som förvärv. Han har arbetat i Nolato sedan 1996 och har under sina tio år som affärsområdeschef mycket framgångsrikt utvecklat Nolato Medical till en global aktör med verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien. Han ingår sedan 2005 i Nolatos koncernledning.

Christer Wahlquist tillträder som vd och koncernchef den 5 februari 2016. Processen att rekrytera en ny chef för Nolato Medical har inletts.

Hans Porat, 60 år, kommer efter drygt åtta år som vd och koncernchef att lämna Nolato för att gå i pension.

- Jag vill tacka Hans för hans utomordentliga insatser under dessa år. Nolato har under Hans ledarskap uppvisat en stark internationell tillväxt och en kraftig marginalförbättring, vilket har resulterat i en hög totalavkastning för aktieägarna, säger styrelsens ordförande Fredrik Arp.

---------
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Arp, styrelsens ordförande, 0708-207000
Per-Ola Holmström, finansdirektör / investerarrelationer, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer.

Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2015 kl 14.30.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/