Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

11:01 / 27 October 2016 Nolato Press release

Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556080-4592 Nolato Aktiebolag
Instrument A&B aktier
Innehavare Lovisa Hamrin
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-10-24
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 316 145
 - direkt innehavda rösträtter 1 120
 - indirekt innehavda rösträtter 8 687 825
Andel
 - aktier 5 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 16,99 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 16,99 % 1 316 145
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 16,99 % 1 316 145
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Herenco AB
 - antal rösträtter 819 200
 - andel av rösträtter 16,02 %
 - bolag Jenz & Carl-Olofs Hamrins Stiftelse
 - antal rösträtter 495 825
 - andel av rösträtter 0,97 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 8 688 945
 - andel av rösträtter 16,99 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Lovisa Hamrin
 - telefon 0707877826
 - mejl lovisa.hamrin@herenco.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/