Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos extra bolagsstämma

11:00 / 5 December 2016 Nolato Press release

Nolato har under måndagen hållit extra bolagsstämma.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen genom a) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och b) godkännande av överlåtelse av optionerna till ledande befattningshavare i Nolato AB och andra koncernbolag.

---
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Arp, ordförande vid stämman, 0708-207000

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2016 kl 11.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/