Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Johan Iveberg ny chef för Nolato Medical

10:00 / 19 May 2016 Nolato Press release

Nolato har utsett Johan Iveberg till ny chef för affärsområde Nolato Medical och medlem av koncernledningen. Johan har sedan 2010 varit vd i Nolato MediTech AB, som är ett av bolagen inom affärsområdet. Han efterträder Christer Wahlquist, som tillträdde som koncernchef för Nolato i februari.

- Vi har efter en bred rekryteringsprocess, kommit fram till att Johan har de bästa förutsättningarna för att utveckla Nolato Medical vidare, kommenterar Christer Wahlquist.

Nolato Medicals tillväxtstrategi ligger fast, liksom ambitionen att vara en ledande global aktör, som erbjuder kunder inom läkemedel och medicinteknik konkurrenskraftig utveckling och tillverkning av avancerade polymera produkter.

- Johans goda kunskap om verksamheten, tillsammans med hans långa erfarenhet och breda kontaktnät, är värdefulla ingredienser i denna ambition.

Johan Iveberg är civilingenjör och arbetade innan han kom till Nolato inom Trelleborgskoncernen, där han ansvarade för två produktionsenheter. Han har även haft ledande positioner inom bland annat Perstorp och Akzo Nobel.

Han tillträder som affärsområdeschef idag den 19 maj. Nolatos koncernledning består därmed av Christer Wahlquist (koncernchef), Per-Ola Holmström (finansdirektör), Jörgen Karlsson (chef för affärsområde Nolato Telecom), Johan Arvidsson (chef för affärsområde Nolato Industrial) samt Johan Iveberg (chef för affärsområde Nolato Medical).
 
---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, VD och koncernchef, 0705 804848

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 kl 10.00.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/