Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato stärker totala kunderbjudandet

08:30 / 2 September 2016 Nolato Press release

Nolato har tecknat avtal om att förvärva polska Grizzly Medical, som verkar inom montage, vidareförädling  och kvalitetssäkring av medicintekniska komponenter och system. Bolaget, som har en årsomsättning om cirka 25 miljoner kronor och 90 medarbetare, är sedan nittiotalet underleverantör och partner till Nolato Medical. 

"Det är ett mindre men strategiskt viktigt förvärv som gör att vi stärker vår kapacitet inom segmentet lågvolymsproduktion i renrumsmiljö med bland annat montage och vidareförädling, vilket ger oss ett än mer komplett kunderbjudande. Vi ser en ökande efterfråga på komplexa produkter och system som kräver en manuell eller halvautomatisk bearbetning, och vi räknar med att bolaget blir en viktig del i Nolatos framtida tillväxtstrategi", säger Nolatos koncernchef Christer Wahlquist.

Grizzly Medical grundades 1996 och bedöms 2016 ha en omsättning på cirka 25 miljoner kronor med god lönsamhet. Bolaget har 90 medarbetare vid sin anläggning i Stargard i nordvästra Polen och huvuddelen av produktionen sker i renrumsmiljö. Köpeskillingen uppgår till 14 miljoner kronor och verksamheten kommer att konsolideras i Nolato från och med 1 september. Bolaget kommer att verka under namnet Nolato Stargard och ledas av nuvarande management.

"Förvärv är en naturlig del av Nolatos tillväxtstrategi och vi arbetar kontinuerligt med att komplettera med ytterligare verksamheter som dels passar in i vår tillväxtstrategi, och dels stärker vårt totala kunderbjudande. Nolato har en god finansiell ställning och därmed stor handlingsfrihet som ger möjlighet att göra betydande förvärv, om förutsättningar finns för ett ökat aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt", säger Nolatos koncernchef Christer Wahlquist.

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2016 kl 08.30 CET.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/