Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato förvärvar amerikanskt bolag inom EMC (skärmningsteknologi)

08:15 / 16 September 2019 Nolato Press release

Nolato har tecknat avtal avseende förvärv av amerikanska Ja-Bar Silicone Corporation. Bolaget, som omsätter omkring 150 mkr på årsbasis med god lönsamhet, ger ett stärkt erbjudande avseende process- och materiallösningar inom skärmning av elektronik för att uppnå elektromagnetisk kompabilitet, så kallad EMC. Genom förvärvet erhåller Nolato kompletterande tillverkningsteknologier, breddad kundbas och en förstärkt närvaro på den amerikanska kontinenten.

Ja-Bar har ett brett produktsortiment av skärmande produkter i elektriskt ledande material såsom packningar, tätningar, ventilationspaneler, optiska fönster och nätarmerade material. Bolaget har en mycket bred kundbas med totalt över 500 kunder. Bland kunderna finns en rad globalt ledande aktörer inom bland annat flyg-, bil-, medicinsk- och övrig industri. Bolaget bedöms under 2019 ha en omsättning i storleksordningen 150 mkr och generera en god lönsamhet.

- Inom EMC-området förväntas en fortsatt stark marknadstillväxt. Vi ser ett växande behov av applikationer och produkter som i takt med utbyggnad av nya nätverksprodukter kan anpassas till 4G- och de nya 5G-näten. Nya affärsmöjligheter genereras också i takt med att exempelvis fordonens elektroniska system kräver såväl skärmning som värmeavledning i allt större omfattning, konstaterar Nolatos koncernchef Christer Wahlquist.

Ja-Bar har ett 70-tal medarbetare vid sin anläggning i New Jersey, USA. Bolaget grundades 1965 och har varit familjeägt sedan dess.

- Förvärv är, och har sedan länge varit, en viktig del av vår tillväxtstrategi och vi arbetar kontinuerligt för att skapa aktieägarvärde genom att finna kompletterande kvalitetsbolag, som har goda marknadspositioner samt en hög teknisk nivå. Genom förvärvet av Ja-Bar erhåller vi kompletterande tillverkningsteknologier, breddad kundbas och en förstärkt närvaro på den amerikanska kontinenten.

Affären bedöms slutföras under november, då även konsolidering sker. Affären är villkorad av att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förvärvet bedöms medföra en marginell positiv effekt på Nolatos vinst per aktie under innevarande år. Ja-bars verksamhet kommer framöver att redovisas inom affärsområde Nolato Integrated Solutions.

Köpeskillingen uppgår till cirka 95 MSEK (skuldfritt bolag) och förvärvet kommer att finansieras genom utnyttjande av befintliga kreditavtal.

 

-----
För ytterligare information kontakta:

Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/