Nolato publicerar årsredovisningen

09:00 / 29 mars 2017 Nolato Pressmeddelande

Nolatos årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.nolato.se.

Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den och kan även beställas via webbplatsen.

---------

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials. 

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2017 kl 9.00. 

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.