Kommuniké från extra bolagsstämma

10:45 / 30 November 2018 ENLABS Press release

Vid extra bolagsstämma i Nordic Leisure den 30 november 2018 i Sigtuna, beslutades att anta ny bolagsordning med ny firma. Av bolagsordningen framgår att bolagets nya firma skall vara ENLABS AB. Ansökan om registrering av den nya firman kommer att inges till Bolagsverket.

Beslutet fattades enhälligt av stämman.

Sigtuna den 30 november 2018

Nordic Leisure AB

Styrelsen

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom tre affärsområden, Nätspel, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.