Erhåller spellicens i Sverige

12:30 / 17 December 2018 ENLABS Press release

ENLABS AB meddelar att den Svenska Lotteriinspektionen beviljat bolaget spellicens i Sverige för kommersiellt onlinespel och vadhållning online.

ENLABS (f.d. Nordic Leisure) är därmed redo bedriva verksamhet i Sverige från den 1 januari 2019, när den nya lagstiftningen träder i kraft.

ENLABS har i och med detta licenser för onlinespel i sju (7) länder.

"Vi är mycket glada över att ha erhållit licens i Sverige och att vi därmed nu kan etablera oss på ytterligare en marknad. Extra roligt är att ta med oss vår mångåriga erfarenhet att verka i reglerade marknadsklimat till att nu även kunna konkurrera på vår hemmamarknad i Sverige under reglerade förutsättningar. Vi har arbetat hårt med den omfattande ansökningsprocessen, och jag är stolt över hur vår organisation genomfört densamma." kommenterar Robert Andersson, VD- och koncernchef för ENLABS.

ENLABS expansionsstrategi har sitt fokus mot reglerade spelmarknader, och cirka 90% av koncernens spelintäkter stammar från sådana, något som koncernen definierar som hållbara intäkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson

VD- och koncernchef

robert.andersson@nordicleisure.se/ +371 2 7327810

Om ENLABS

ENLABS AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom tre affärsområden, Nätspel, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. ENLABS är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2018 kl. 12:30 CET.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.