News

Nordic Waterproofing

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News Select year
Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

16 Nov

15:30

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

5 Nov

17:30

DELÅRSRAPPORT 3, januari-september 2018

1 Nov

08:00

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för tredje kvartalet 2018

25 Oct

10:00

Valberedning utsedd i Nordic Waterproofing Holding A/S

3 Oct

09:00

Nordic Waterproofing A/S erhåller beslut från danska konkurrensnämnden

12 Sep

11:45

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

28 Aug

18:30

DELÅRSRAPPORT 2, januari-juni 2018

16 Aug

08:00

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för andra kvartalet 2018

9 Aug

11:00

Nordic Waterproofings förvärv av Veg Tech AB är genomfört

5 Jul

15:15

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

31 May

21:30

DELÅRSRAPPORT 1, januari-mars 2018

3 May

08:00

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för första kvartalet 2018

26 Apr

10:00

Kommuniké från årsstämman i Nordic Waterproofing Holding A/S

20 Apr

12:15

Nordic Waterproofing ingår avtal om att förvärva Veg Tech AB, ledande producent av gröna tak och multifunktionella växtsystem i Norden

19 Apr

13:30

Kallelse till årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

28 Mar

10:00

Nordic Waterproofings årsredovisning för verksamhetsåret 2017 publicerad

27 Mar

16:00

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

21 Mar

17:30

Nordic Waterproofing förvärvar Ringsaker Vegg- og Takelementer AS, producent av prefabricerade tak- och fasadelement i Norge

1 Mar

13:15

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

1 Mar

11:30

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

28 Feb

21:30

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, januari-december 2017

8 Feb

08:00

Inbjudan till presentation av Nordic Waterproofings delårsrapport för fjärde kvartalet 2017

30 Jan

13:00

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.